Periódicamente, los cursos se van actualizando. ¡Estar atentos a nuevos cursos! Si tenéis dudas, podéis contactar con nosotros: institutositges@gmail.com

 

Organitza: Fundació Paco Puerto.

 Lloc de realització: Barcelona.

 Duració del curs: 30h del 18 d’octubre al   22 de novembre.

 Horari: Els dilluns i dimecres de 18h a   21h. 

 Subvenciona: Consorci dela Generalitat   de Catalunya i Ministeri del Treaball i la   Seguretat Social.

+ Informació aquí.

 

Organitza: Fundació Paco Puerto.

 Lloc de realització: Terrassa.

 Duració del curs: 30h del 23 d’octubre al   22 de novembre.

 Horari: Els dilluns i dimecres de 17h a   21:15h.

 Subvenciona: Consorci dela Generalitat   de Catalunya i Ministeri del Treaball i la   Seguretat Social.

+ Informació aquí.

 Organitza: Fundació Paco Puerto.

 Lloc de realització: Terrassa.

 Duració del curs: 30h del 24 d’octubre al   21 de novembre.

 Horari: Els dimarts i dijous de 18h a   21:20h.

 Subvenciona: Consorci dela Generalitat   de Catalunya i Ministeri del Treaball i la   Seguretat Social.

+ Informació aquí.