Periódicamente, los cursos se van actualizando. ¡Estar atentos a nuevos cursos! Si tenéis dudas, podéis contactar con nosotros: institutositges@gmail.com

Organitza: Fundació Paco Puerto.

 Lloc de realització: Barcelona.

Duració del curs: 50h del 24 de gener al 21 de febrer.

Horari: Els dilluns, dimecres i dijous de 9:30h a 13:30h.

Subvenciona: Consorci dela Generalitat   de Catalunya i Ministeri del Treaball i la   Seguretat Social.

+ Informació aquí.

Organitza: Fundació Paco Puerto.

Lloc de realització: Reus.

Duració del curs: 30h del 17 de febrer al 14 d’abril del 2018.

Horari: Els dissabtes de 9:00h a 14h.

Subvenciona: Consorci dela Generalitat   de Catalunya i Ministeri del Treaball i la   Seguretat Social.

+ Informació aquí.

Organitza: Fundació Paco Puerto.

Lloc de realització: Terrassa.

Duració del curs: 30h del 5 de febrer al 5 de març del 2018.

Horari: Els dilluns i dimecres de 18h a   21:20h.

Subvenciona: Consorci dela Generalitat   de Catalunya i Ministeri del Treaball i la   Seguretat Social.

+ Informació aquí.

Organitza: Fundació Paco Puerto.

Lloc de realització: Barcelona.

Duració del curs: 30h del 12 de febrer al 14 de març del 2018.

Horari: Els dilluns i dimecres de 18h a   21:00h.

Subvenciona: Consorci dela Generalitat   de Catalunya i Ministeri del Treaball i la   Seguretat Social.

+ Informació aquí.