1. Avís Legal

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i altres normes de legal aplicació, mitjançant el text següent es regula la utilització del lloc web https://institutositges.com per part dels usuaris dInternet. Llegiu atentament l’Avís Legal cada vegada que visiteu aquest lloc web ja que podrà ser modificat en qualsevol moment. En cas de no estar d’acord amb allò estipulat no utilitzeu el lloc web.

1.1. Titularitat

Denominació Social: Mónica Vázquez Selma

Nom comercial : Instituto Sitges
Domicili social: Passeig de Vilafranca nº2, piso 2. – 08870 Sitges (Barcelona)

DNI: 37330686F

Teléfono: 937 098 068
e-Mail: direccion.institutositges@gmail.com
Página web: https://institutositges.com

1.2. Objete

A través d’aquest lloc web es facilita a l’usuari l’accés a diversos continguts i informació posat a disposició per direccion.institutositges@gmail.com o per tercers proveïdors de serveis i contingut LA MEVA EMPRESA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, productes i serveis en ell continguts. L’accés, la navegació i l’ús del lloc web de direccion.institutositges@gmail.comcomporta i suposa l’acceptació per l’usuari de les presents Condicions Generals.

En aquest sentit, s’entendrà per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades al lloc web. Aquest Avís Legal té per objecte regular l’accés, la navegació i l’ús en aquest lloc web, sens perjudici que Mónica Vázquez Selma pugui establir condicions particulars que regulin la utilització de serveis i/o contractació de productes específics oferts als usuaris.

1.3. Condicions d’accés

L’accés al lloc web és lliure i gratuït, i és necessària per a la utilització de certs serveis la prèvia autenticació per mitjà de la introducció del nom, telèfon i correu electrònic. Quan per a l’accés a determinats continguts o per a la utilització d’algun servei calgui facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Mónica Vázquez Selma donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i els termes indicats a la secció de Política de Privadesa.

Mónica Vázquez Selma es reserva el dret unilateral de denegar l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’Ús vigents, i això sense necessitat de previ avís o justificació.

1.4. Propietat intel·lectual / Copyright

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar, reservant-se en tot cas Mónica Vázquez Selma l’exercici de tots els mitjans i accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En tot cas, el prestador compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador NO AUTORITZA expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent de redirigir en tot cas al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del següent correu electrònic: direccion.institutositges@gmail.com

1.5. Clàusula d’Exempció de Responsabilitat

Els continguts incorporats al lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, per la qual cosa l’empresa no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de la informació esmentada ni garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que se’n pugui obtenir, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web.

Mónica Vázquez Selma no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web.

1.6. Responsabilitat pel funcionament del lloc web.

Mónica Vázquez Selma intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podent procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origini cap indemnització al usuari per aquests conceptes.

S’adverteix que alguna informació continguda en aquesta web pot haver estat creada o recollida en fitxers o formats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes.

L’empresa no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l’usuari com a resultat de la consulta de la present pàgina web, o d’aquelles altres externes objecte de reenviament.

L’empresa no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, o mal funcionament del mateix que tinguin l’origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del control.

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas no s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

1.7. Responsabilitat per utilitzar enllaços

L’empresa no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest lloc, o qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

La pàgina disposa d’enllaços als nostres perfils a les xarxes socials.

En cas que l’empresa constati per algun mitjà la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, l’empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç.

La presència d’altres enllaços al lloc web té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin al lloc d’Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita lusuari ha de ser veraç. A aquest efecte, lusuari garanteix lautenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a Mónica Vázquez Selma permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi el prestador o tercers.

Menors dedat.

Per a lús dels serveis, els menors dedat han dobtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

Obligació de fer un ús correcte de la web.

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present avís legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, ia títol enunciatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que:

  • sigui contrària, menysprea o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral ia l’ordre públic;
  • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;
  • de qualsevol manera, perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
  • constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Terminació i modificació

Si bé, en principi, la durada d’aquest lloc web és indeterminada, Mónica Vázquez Selma es reserva el dret a modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis o continguts, en tot o en part, en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís als usuaris del mateix.

Així mateix, la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc web poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per Mónica Vázquez Selma sense que estigui obligada a comunicar-ho als usuaris.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els jutjats i els tribunals del domicili del demandant.

Resolució extrajudicial de conflictes

Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, pot adreçar-nos les seves queixes a través de ladreça de correu electrònic dalt indicada, per tal de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

En aquest sentit, si el servei entre vostè i nosaltres s’ha celebrat en línia a través del nostre lloc web, d’acord amb el Reglament núm. 524/2013 de la UE, relatiu a la resolució de conflictes, us informem que vostè té dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de la direcció d’Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/