MEDIACIÓ

Què és la mediació?
  • La mediació és un espai de responsabilització on treballem conjuntament per trobar la millor solució a la situació de conflicte en què us trobeu.

  • La mediació es basa en la confidencialitat, l’ autonomia en la presa de decisions, la imparcialitat i la voluntarietat dels participants.
  • La mediació és l’instrument més amigable per resoldre conflictes

Qui és la mediadora en aquest centre?

AL NOSTRE CENTRE LA PERSONA MEDIADORA ÉS MONICA VAZQUEZ, directora del centre, MEDIADORA DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT. ACREDITADA PER RESOLDRE ACORDS DE MEDIACIÓ PER A LA SEVA POSTERIOR VALIDANCIÓ JUDICIAL

Acompanyament en casos conflicte a través de la mediació familiaren situacions de separacions, custòdia de fills, acords econòmics, cura de persones grans o dependents, etc.

Atenciópersonalitzada des de la imparcialitat i la independència, ajudant a buscar solucions pactades que permetin gestionar els interessos comuns i de tots els implicats.

En casos que hi pugui haver un procés judicial, la mediacióés un procés previ i alternatiu al plet judicial, que permet arribar a acords sense els efectes negatius a nivell emocional que el procés judicial implica.

Quan hi ha nens involucrats en el sistema familiar, es prioritzaran els beneficis per als infants per sobre del dels adults. assegurant la protecció de l’ interès superior del menor i el seu benestar, procurant la corresponsabilitat d’ ambdues parts en la presa de decisions i fomentant un clima de cooperació i respecte adequat per al desenvolupament del menor.

 

Contacta amb nosaltres al següent número de telèfon:

( +34 ) 937 09 80 68