2. Política de privadesa

 

LA MEVA EMPRESA (Mónica Vázquez Selma), informa seguidament de la seva política de privadesa aplicada a les dades personals. L’ús de la pàgina web no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, i no pot ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que se subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits a la norma esmentada.

2.1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Mónica Vázquez Selma DNI: 37330686F Adreça postal: Passeig de Vilafranca nº2, pis 2 – 08870 Sitges (Barcelona)

Teléfono: +34 679 19 80 92 Correo electrónico: vazquezselma@gmail.com

2.2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Mónica Vázquez Selma, usem les vostres dades personals únicament per donar resposta a les sol·licituds remeses per vostè des dels mitjans facilitats a la nostra web. El tractament que realitzarem serà únicament atendre les consultes que ens plantegeu.

2.3. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment informat per donar resposta a les consultes plantejades a través de la pàgina web, fet que suposa l’acceptació d’aquestes condicions per part de l’interessat.

2.4. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades personals no seran proporcionades a tercers excepte obligació legal.

2.5. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades seran conservades el temps necessari per donar resposta a les consultes, i posteriorment 12 mesos per evitar possibles errors o malentesos.

2.6.Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Té dret a obtenir confirmació sobre si a Mónica Vázquez Selma estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Té dret a obtenir confirmació sobre si a Mónica Vázquez Selma estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la vostra situació particular, també podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. Mónica Vázquez Selma deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Recordeu que en tot moment podreu presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

2.7. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem han estat proporcionades directament per vostè a través dels diferents formularis de què disposa la pàgina web. Únicament es tractaran les dades identificatives i de contacte facilitades. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els jutjats i els tribunals del domicili del demandant.

Resolució extrajudicial de conflictes

Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, pot adreçar-nos les seves queixes a través de ladreça de correu electrònic dalt indicada, per tal de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies. En aquest sentit, si el servei entre vostè i nosaltres s’ha celebrat en línia a través del nostre lloc web, d’acord amb el Reglament núm. 524/2013 de la UE, relatiu a la resolució de conflictes, us informem que vostè té dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de la direcció d’Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/